omgevingspsychologie

https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie-400x500.jpg

wetenschap

groen & gezondheid

belevingstuin

sociale veiligheid

sociale interactie

Omgevingspsychologie is de wetenschap die de werking onderzoekt van de omgeving om ons heen. In mijn geval gaat het om buitenruimten die een bijdrage leveren aan welbevinden van gezonde en zieke mensen, gedrag beïnvloeden van mensen in de verschillende fases van het leven en een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen in zorginstellingen. Samen met onderwijsinstellingen doe ik onderzoek, ik publiceer en ik ontwerp. Hiermee is de Plan-Do-Act-Check cirkel weer rond.

https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie1-400x300.jpg
https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie2-400x300.jpg
https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie3-400x300.jpg

https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie4-400x300.jpg
https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie5-400x300.jpg
https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie6-400x300.jpg

https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie7-400x300.jpg
https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie8-400x300.jpg
https://martinknol.nl/wp-content/uploads/2017/06/omgevingspsychologie9-400x300.jpg